سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص 83 در شرایط سالم قرار دارد.

لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، از آخرین وضعیت کیفی هوای تهران سه شنبه 21 خرداد 98 خبر داد و اظهار کرد: کیفیت هوای تهران طی 24 ساعت گذشته با شاخص میانگین 95 در شرایط سالم قرار داشت و همچنین وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص 83 در شرایط سالم قرار دارد.

وی گفت: نتایج حاصل از پیش بینی وضعیت کیفیت هوای شهر تهران نشان دهنده افزایش موقتی غلظت ذرات معلق و آلاینده ازن طی برخی ساعات بیست و یکمین روز از خرداد 98 می باشد، به گونه ای که وضعیت کیفیت هوای بیشتر مناطق شهر تهران از لحاظ آلاینده ازن در آستانه شرایط نامطلوب به ویژه برای گروه های حساس قرار خواهد گرفت.

نظری افزود: به تدریج با افزایش میزان ناپایداری جوی در طول روز جاری (سه شنبه)، برای برخی ساعات بعدازظهر افزایش میزان ابرناکی و وزش باد انتظار می رود که در پراکندگی آلاینده ها و به تبع آن بهبود شرایط کیفیت هوای پایتخت موثر خواهد بود.

وی بیان کرد: این وضعیت جوی تا روز بعد کمابیش ادامه داشته و احتمال افزایش نسبی غلظت آلاینده ها در صبحگاه چهارشنبه، به دلیل کاهش میزان ناپایداری جوی و ازدیاد تردد خودروها، دور از انتظار نخواهد بود. هرچند این وضعیت پابرجا نبوده و همراه با تغییر شرایط جوی در طول روز، به تدریج بر میزان ابرناکی و سرعت وزش باد افزوده خواهد شد.

سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پایان اظهار داشت: بر این اساس، انتظار می رود وزش باد طی برخی ساعات روز چهارشنبه افزایش موقتی غلظت ذرات معلق را به دنبال داشته و وضعیت کیفیت هوای بیشتر مناطق پایتخت در محدوده بین شرایط سالم و ناسالم برای گروه های حساس قرار داشته باشد. همچنین تا روز آینده دما روند افزایشی خواهد داشت.