قاضی کشکولی به عنوان قاضی رسیدگی کننده به پرونده نجفی شهردار اسبق تهران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پرونده محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران که به قتل عمد همسر دومش ( میترا استاد ) متهم شده است،  برای رسیدگی به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی ارجاع شد. 

قاضی کشکولی در کارنامه کاری خود سابقه رسیدگی به پرونده‌های مهمی همچون سعید مرتضوی مدیرعامل اسبق تأمین اجتماعی و محمد ثلاث قاتل سه نفر از مأموران نیروی انتظامی در فاجعه خیابان پاسداران را دارد.