اوقات شرعی به افق تهران پنج شنبه 23 خرداد 98 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اوقات شرعی به افق تهران پنج شنبه 23 خرداد 98 اعلام شد.

اذان صبح به افق ساعت 4:02 دقیقه

طلوع آفتاب ساعت 5:48 دقیقه 

اذان ظهر ساعت 13:04 دقیقه 

غروب آفتاب ساعت 20:21 دقیقه

اذان مغرب ساعت 20:42 دقیقه

نیمه شب  ساعت 00:11 دقیقه