عضو شورای شهر تهران گفت: برخی از مسؤولان شهری سال‌های دور و قدیمی الان در برخی از مناطق بساز و بفروش شده اند زیرا به مسیرهای فساد واقفند و از آن اطلاع دارند.

به گزارش خبرگزاری موج، ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران در واکنش به گزارش معاون معماری و شهرسازی اظهار کرد: در بحث نما و‌ منظر شهری توقع داشتیم یک روش نوآورانه از سوی معاونت شهرسازی ارائه شود.

وی گفت: به طور کل گزارشی که ارائه شد فاقد انسان محوری و وجود انسان بود.

این عضو‌ شورای اسلامی شهر تهران گفت: ردپایی از مردم در این شهری که معاونت شهرسازی از آن گزارش ارائه کرد، نیست.

خداکرمی با اشاره به موضوع فساد در برخی از بخش‌های شهرسازی گفت: ما هم در برخی محافل خانوادگی از فسادهای رخ داده در حوزه شهرسازی مطالبی می‌شنویم.

وی افزود: برخی از مسؤولان شهری سال‌های دور و قدیمی الان در برخی از مناطق بساز و بفروش شده اند زیرا به مسیرهای فساد واقفند و از آن اطلاع دارند.