جامه‌دان‌هایی که امسال زائران امکان حمل آن را دارند، حتما باید به ابعاد ۶۵*۴۰*۳۰ و ۶۰*۳۵*۲۵ سانتی‌متر با وزن حداکثر ۲۰ کیلوگرم باشد، چرا که شرکت‌های هواپیمایی برای زائران حج تمتع تنها جامه‌دان‌هایی به این ابعاد را برای قرارگیری در بار هواپیما پذیرش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، با نزدیک شدن به ایام حج تمتع یکی از نکاتی که زائران خانه خدا برای سفر به حج  باید توجه داشته باشند، رعایت نکات مختلفی است که توسط مدیر کاروان اعلام می‌شود.

زائران پس از تائید حضور برای سفر به حج‌ تمتع از نظر استطاعت مالی و بدنی، باید در کلاس‌های آموزشی شرکت‌ کرده و وسایل مورد نیاز خود را تهیه و در جامه‌دان‌های خود قرار دهند.

برای هماهنگی بیشتر بین کاروان، هر کاروانی یک جامه‌دان ‌با رنگ‌خاصی دارد؛ به طوری که در یک ‌کاروان، تمامی زائران جامه‌دان‌هایی متحدالشکل دارند ‌که از سوی مدیر کاروان بین زائران‌توزیع می‌شود. هدف از این امر گم‌نشدن و همچنین ایجاد تفاوت بین جامه‌دان‌های کاروان‌های دیگر و زائران کشورهای مختلف است.

جامه‌دان‌هایی که امسال زائران امکان حمل آن را دارند، حتما باید به ابعاد ۶۵*۴۰*۳۰ و ۶۰*۳۵*۲۵ سانتی‌متر با وزن حداکثر ۲۰ کیلوگرم باشد، چرا که شرکت‌های هواپیمایی برای زائران حج تمتع تنها جامه‌دان‌هایی به این ابعاد را برای قرارگیری در بار هواپیما پذیرش می‌کنند.

علاوه بر این، طبق قوانین اعلام شده، زائران حج تمتع می‌توانند یک جامه‌دان‌کوچک به ابعاد ۲۰*۳۰ سانتی‌متر با‌وزنی حداکثر ۵ کیلوگرم با خود به درون هواپیما حمل کنند که البته در این جامه‌دان‌ها نیاید وسایل غیرمجاز وجود داشته باشد.

امسال بیش از ۸۶ هزار ایرانی از حدود ۲۰ ایستگاه پروازی به حج تمتع مشرف می‌شوند.