مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با بیان اینکه چتر حمایتی بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح برای بیماران صعب العلاج گسترده‌تر می‌شود، گفت: 11 بیماری جدید گسترش چتر حمایتی "ساخد" برای بیماران صعب العلاج میگیرند.

به گزارش خبرگزاری موج، امیر نوروزی در همایش مدیران ارشد سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با اشاره به گسترش چتر حمایتی"ساخد" برای بیماران صعب‌ العلاج ، تصریح کرد: امروزه یکی از مهمترین چالش های بیمه های اجتماعی کشور پوشش هزینه ­های درمانی کمرشکن برای بیماران خاص و صعب العلاج است لذا این سازمان که همواره در بین سایر سازمان­ های بیمه گر کشور پیشرو بوده است در راستای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج 11 مورد بیماری جدید و خاص را زیر چتر حمایتی خود قرار داده است و از این بیماران حمایت لازم را خواهد کرد.

وی در تشریح 11 بیماری اشاره شده گفت: بدخیمیهای پوستی، بدخیمی های بافت نرم و بافت همبند، بدخیمی متاستاتیک لنف نود با منشاء نامشخص، بیماریGM۱ گانگلیوزیدوز، شارکو ماری توث، Devic، SMA، CIDP،CVID ، گیلن باره و سندروم نفروتیک جزء بیماری های یازده گانه ای است که ما آنها را به فهرست بیماری­های ویژه و تحت پوشش اضافه کرده ایم.

نوروزی در تکمیل اظهاراتش اضافه کرد: بجز 11 بیماری یاد شده، هفت مورد از بیماری­های ویژه قبلی (دمانس عروقی، آلزایمر، سایر انواع دمانس، انواع دیابت نوع ۱ و ۲، لوپوس اریتماتوز سیستمیک، پروانه ای) از گروه بیماران پرونده­ ای به گروه بیماران صعب العلاج جهت افزایش حمایت­ های هزینه­ ای تغییر یافته است.

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در بخش دیگری از اظهاراتش به خبر افزایش مدت زمان اعتبار پرونده های بیماران صعب العلاج را مطرح کرد و در این رابطه متذکر شد: جهت تسهیل در دسترسی به خدمات و تشکیل پرونده گروه بیماران صعب العلاج ، مدت زمان اعتبار پروندۀ این بیماری­ها نیز افزایش یافته است.
به گفته نوروزی اعتبار پرونده بیماران دیابتی که61 درصد بیماران ویژه سازمان را شامل می شوند، از سه سال به ده سال افزایش یافته و مدت زمان اعتبار پرونده سایر بیماران ویژه با توجه به نوع بیماری از "یک" و "دو" به "سه" ،"پنج" و "۱۰" سال بر اساس نوع بیماری و شرایط خاص آن افزایش یافته است.