یه گفته پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، آخرین آمار ثبت پایان‌نامه‌، رساله و پیشنهاده ، تا پایان اردیبهشت ۹۸ در سامانه ملی ایرانداک به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقلاز روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ، از میان پایان نامه ها و رساله های دکتری که در اردیبهشت ماه سال ۹۸ به ثبت رسیده، تعداد ۷۵۳۱ پایان نامه و رساله (پارسا) از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات بوده که از این میان، ۶۸۶۷ پایان‌نامه کارشناسی ارشد و ۶۶۴ رساله دکتری به چشم می خورد.

برپایه این گزارش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان با ۵۳۷ عنوان ، علامه طباطبایی با ۲۱۰ عنوان، شهید باهنر کرمان با ۲۰۷ عنوان، تربیت مدرس با ۱۹۹ عنوان و فردوسی مشهد با ۱۶۸ عنوان پایان نامه، بیشترین تعداد پارسا را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

نکته مثبی که در اردیبهشت ماه مشاهده می‌شود، اختلاف خیلی کم بین ثبت پارسا توسط دانشجو با ۸۰۸۶ عنوان و ثبت پارسا توسط دانشگاه با ۷۵۳۱ عنوان است.

همچنین ۳۵۰۳ پیشنهاده (پروپوزال) کارشناسی ارشد و ۳۳۷ پیشنهاده دکتری در اردیبهشت ۹۸ در این سامانه ثبت شده است.

گفتنی است تا پایان اردیبهشت سال جاری، ۳۷۸۷۰۹ پایان نامه و رساله داخل کشور، ۳۹۹ پارسای خارج از کشور و ۱۶۵۳۵۰ پیشنهاده (پروپوزال) در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه‌ ، رساله و پیشنهاده به ثبت رسیده است.