رییس سازمان غذا و دارو گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و دستور وزیر بهداشت مبنی بر ممانعت از واردات داروهای مشابه تولید داخل، از سال گذشته جلوگیری از واردات داروهای دارای مشابه تولید داخل آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری موج،  مهدی پیرصالحی،  رییس سازمان غذا و دارو درباره وضعیت واردات دارو و علت کمبود برخی داروهای خارجی، اظهار کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و دستور وزیر بهداشت مبنی بر ممانعت از واردات داروهای مشابه تولید داخل، از سال گذشته جلوگیری از واردات داروهای دارای مشابه تولید داخل آغاز شده و کم کم اثر آن را می‌بینیم. به این ترتیب به تدریج کمبود داروهای خارجی مشابه داخل  زیاد می‌شود. اما تاکید می‌کنم که این موضوع به عنوان کمبود حساب نمی‌شود؛ چرا که سیاست وزارت بهداشت در جهت حمایت از تولید داخل است. مردم نیز مطمئن باشند که داروهای تولید داخل موجود هستند و کمبودی ندارند.

وی در ادامه درباره اخباری مبنی بر کمبود پانسمان بیماران پروانه‌ای، گفت: در حال حاضر پانسمان بیماران "ای بی" برای حدود یک ماه از منبع سوئدی موجود است؛ اما بیش از یک سال است که شرکت سوئدی فروشی به ما ندارد و پانسمان‌ها از منابع دیگر تامین می‌شوند.

رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در مجموع برندهای دیگر پانسمان بیماران ای بی  وجود دارند و خواهشمان آن است که خانه "ای بی" در این زمینه همکاری کنند. تاکید بر روی یک برند خاص آن هم در شرایط تحریم ، می‌تواند بیماران را دچار مشکل کند. در عین حال تاکید می‌کنم که همین برند سوئدی هم تا یک ماه آینده موجودی‌اش تامین است.