سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص 69 در شرایط سالم قرار دارد.

لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، از آخرین وضعیت کیفی هوای تهران یکشنبه 12 خرداد 98 خبر داد و اظهار کرد: کیفیت هوای تهران طی 24 ساعت گذشته با شاخص میانگین 62 در شرایط سالم قرار داشت و همچنین وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص 69 در شرایط سالم قرار دارد.

وی گفت: پیش بینی های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوا نشان دهنده کاهش میزان ناپایداری جوی در صبحگاه دوازدهمین روز از خرداد 98 می باشد که همراه با ازدیاد تردد خودروها سبب افزایش موقتی غلظت آلاینده ها خواهد شد.

نظری افزود: همچنین به تدریج در طول روز با تابش نور خورشید و افزایش دما، شرایط لازم برای افزایش غلظت آلاینده ازن فراهم خواهد شد. هرچند با تغییر وضعیت جوی تا بعدازظهر برای برخی ساعات وزش باد انتظار می رود که در پراکندگی آلاینده ها و به تبع آن بهبودی وضعیت کیفیت هوا موثر خواهد بود.

وی بیان کرد: از این رو، با وجود افزایش نسبی غلظت آلاینده ها (از جمله ذرات معلق و ازن) طی برخی ساعات روز جاری، شرایط سالم کیفیت هوا در اکثر مناطق شهر تهران برقرار خواهد بود.

نظری گفت: به تدریج در اواخر وقت یکشنبه از میزان ناپایداری جوی کاسته خواهد شد و با تداوم این وضعیت جوی تا روز دوشنبه، مشاهده روند افزایشی غلظت برخی آلاینده ها در صبحگاه سیزدهمین روز از خرداد 98 دور از انتظار نخواهد بود.

سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پایان اظهار داشت: همزمان با افزایش ناپایداری های جوی در طول روز، برخی ساعات همراه با افزایش میزان ابرناکی و وزش باد خواهد بود که سبب تداوم شرایط مساعد کیفیت هوا در اکثر مناطق پایتخت خواهد شد. همچنین دما تا روز آینده روند افزایشی خواهد داشت.