رییس کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران گفت: اینکه گفته می شود ملخ ها پشت دروازه تهران هستند به هیچ وجه صحت ندارد؛ این امکان وجود ندارد که ملخ ها بتوانند کیلومترها مسیر را طی کنند و از جنوب کشور به تهران برسند.

به گزارش خبرگزاری موج، زهرا صدراعظم نوری ،  رییس کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران  با بیان اینکه ملخ های جنوب کشور تحت کنترل هستند، ادامه داد: از گذشته نیز در شهرهای اطراف تهران از جمله ورامین و حتی شهر تهران ملخ ها حضور داشتند.

رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر هجوم ملخ ها به پایتخت اظهار کرد: اینکه گفته می شود ملخ ها پشت دروازه تهران هستند به هیچ وجه صحت ندارد؛ این امکان وجود ندارد که ملخ ها بتوانند کیلومترها مسیر را طی کنند و از جنوب کشور به تهران برسند.

وی با یادآوری این نکته که ملخ های موجود در استان تهران بومی منطقه هستند، تصریح کرد: این ملخ ها هیچ ضرری ندارند و وجود آنها برای حفظ اکوسیستم محیط ضروری است.

صدراعظم نوری با تاکید بر اینکه ملخ ها به زمین های کشاورزی آسیبی وارد نمی کنند، گفت: کشاورزان اقداماتی را که در گذشته انجام می‌دادند؛ همچنان ادامه خواهند داد و هیچ مشکل جدی وجود نخواهد داشت.