جانشین فرمانده ناجا به اشاره به تهدیدات دشمن در چند وقت گذشته، اظهار داشت: دشمن نمی تواند علیه ما تهدید نظامی را عملی کند چون ما در این مرحله به بازدارندگی کامل رسیدیم.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار ایوب سلیمانی ،  جانشین فرمانده ناجا  در نشست مشترک پلیس امنیت عمومی استان های شمالی کشور اظهار کرد: با قرار گرفتن انقلاب در مرحله رشد، بالندگی و پیشرفت، دشمنان نظام نسبت به انقلاب حساس تر شده اند و دیری نخواهد پایید که قدرت های جهانی در برابر نظام اسلامی سر تعظیم فرود بیاورند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی  تصریح کرد: نیروی انتظامی پرچمدار انقلاب، پاسدار امنیت کشور و حافظ نظم، امنیت و آرامش مردم است.

سردار سلیمانی با بیان اینکه دشمنان نظام در سال های 96 و 97 طرح براندازی نظام را داشته اند که با شکست مواجه شد، گفت: برای دشمنان یک راه مانده و آن هم فشار بر مردم است تا مردم را در مقابل نظام قرار دهند و با فشارهای اقتصادی و افزایش تحریم ها به دنبال شکست مقاومت ملت و مسئولان نظام هستند.

وی خاطر نشان کرد: حیرت انگیز ترین مسئله این است که دشمنان با توجه به هجمه و فشاری که به ملت آوردند هیچ نتیجه ای نگرفتند و هیچ تاثیری این فشارها بر اراده ملت بزرگ ایران نگذاشته است.

جانشین فرمانده ناجا به اشاره به تهدیدات دشمن در چند وقت گذشته، اظهار داشت: دشمن نمی تواند علیه ما تهدید نظامی را عملی کند چون ما در این مرحله به بازدارندگی کامل رسیدیم.

سردار سلیمانی اظهار داشت: امروز نیروی انتظامی نقش تاریخی در نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و در اصل حفظ انقلاب بر دوش این نیرو است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند " به این مردم خدمت کنید چرا که این مردم قدرشناس هستند و باید عزت و کرامت مردم ما حفظ شود"، گفت: ما امنیت و آرامش را به مردم هدیه می کنیم قدرت صبر و تحمل آنها را افزایش می دهیم، ما یک رسالت عالیه و تاریخی داریم.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی در ادامه افزود: اقدامات نیروی انتظامی موجب افزایش اعتماد مردم به حاکمیت می شود و ما باید با اعتقاد به کارها نگاه کنیم که اگر این چنین شود کل کارها عبادت محسوب خواهد شد.

سلیمانی با بیان اینکه امروز فضای مجازی لجام گسیخته عمل می کند و تاثیر تخریبی بسیار فوق العاده ای دارد و بی توجهی به اینها به ما صدمه می زند، گفت: مراقبت از این رفتارها در مواجه با پدیده هایی که رسانه ها و فضای مجازی درست می کنند باید بسیار دقیق، پیچیده و ضروری مورد توجه قرار گیرد، لذا در اجرای ماموریت هایی که داریم، آموزش و توجه به جزئیات و محیط پیرامونی و رفتارها امری الزامی است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی در خاتمه با بیان اینکه کار با رسانه و فضای مجازی حساس و نیازمند به مراقبت است، اظهار داشت: امسال دشمنان نظام طرح خود را دادند و به دنبال گسترش اباحه گری و کنار گذاشتن ارزش و نماد انقلاب یعنی حجاب هستند که با اجرای مقتدرانه طرح های ناظر و به ویژه طرح تابستانه با آن برخورد خواهیم کرد.