معاون کل وزارت بهداشت گفت: برخی مردم تصور می‌کنند حتما پزشکی که در رسانه ملی در خصوص موضوع پزشکی صحبت می‌کند قطعا پزشک حاذقی است و بر مبنای همین تصور مراجعات بیماران به مطب پزشک مذکور به شدت افزایش پیدا می‌کند در حالی که اکثر پزشکانی که در برنامه‌های صدا و سیما حضور پیدا می‌کنند در سطح متوسط هستند.

به گزارش خبرگزاری موج، ایرج حریرچی،  معاون کل وزارت بهداشت درباره تبلیغات غیر عرف پزشکان در فضای مجازی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشتر تبلیغاتی که در امور پزشکی و دارویی در فضای مجازی انجام می‌شوند، غیرقانونی هستند، گفت: طبق ماده 7 آیین‌نامه بند ب ماده 3 قانون نظام پزشکی، تبلیغ دارو و ذکر خواص درمانی در رسانه‌های عمومی که مخاطب آنها عموم مردم هستند، ممنوع است.

وی افزود: بطور مثال، وزارت بهداشت مجوزی را به محصول تقویت مو می‌دهد اما ذینفعان آن محصول، به طور اغراق‌آمیز و غیر واقعی اثربخشی آن محصول را با ذکر داشتن مجوز وزارت بهداشت تبلیغ می‌کنند در حالی که وزارت بهداشت مجوز را برای تقویت موهای موجود داده است و نه بیشتر.

معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه، طبق ماده 8 همان آیین‌نامه، تبلیغاتی که ادعایی مبنی بر اثرات درمانی، تشخیصی، پیشگیری و بازتوانی دارند حتما باید مجوز وزارت بهداشت را داشته باشند، بیان کرد: عمده تبلیغات پزشکی باید با نظارت سازمان پزشکی باشد و پیشنهاد ما این است که مدعی‌العموم وارد شود چرا که طبق آیین نامه مذکور نشان دادن قسمتی از بدن بیمار حتی با رضایت خودش، ممنوع است چه رسد به مواردی که خلاف اخلاق نیز هستند؛ اطلاق این آیین‌نامه کلی است و حتی در کشورهای اروپایی نیز چنین تبلیغاتی موجود نیست و انجام نمی‌شود.

حریرچی، تبلیغات در حوزه پزشکی را تحث تاثیر تقاضای القایی و تقسیم منابع بین گروه‌های مختلف ذکر و تصریح کرد: گاهی تبلیغات در قالب برنامه‌های گفتگو‌ محور در روزنامه‌ها و صدا‌و‌سیما منتشر می‌شوند که جنبه رپرتاژ داشته و اثر تبلیغی دارند چرا که برخی مردم تصور می‌کنند حتما پزشکی که در رسانه ملی در خصوص موضوع پزشکی صحبت می‌کند قطعا پزشک حاذق و برجسته‌ای است و بر مبنای همین تصور مراجعات بیماران به مطب پزشک مذکور به شدت افزایش پیدا می‌کند در حالی که اکثر پزشکانی که در برنامه‌های صدا و سیما حضور پیدا می‌کنند در سطح متوسط هستند.