ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی امروز (شنبه ۱۱ خرداد) به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب  آغاز شد.

در پنجمین جلسه دادگاه در روز یکشنبه ۵ خردادماه، رسول کوهپایه‌ زاده وکیل‌مدافع بابک زنجانی توضیحاتی را در خصوص اظهارات جلسات قبل متهم ارایه داد. 

همچنین مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده «بابک زنجانی» نیز با حضور در دادگاه به عنوان مطلع به ارایه توضیحاتی پرداخت.