وزیر کار نوشت: تا ریال آخر مطالبات وصول نشده به دعوا رسیده ایجاد شده در دوران پیشین شستا وصول میشود.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد شریعتمداری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در صفحه شخصی خود در توییتر از پیگیری و اقدام قضایی جهت دریافت بیش از 13000 میلیارد تومان مطالبات وصول نشده به دعوا رسیده شستا خبر داد .

وی در ادامه گفته است: لیست بیش از 13000 میلیارد تومان مطالبات وصول نشده به دعوا رسیده ایجاد شده در دوران پیشین شستا با مشخصات کامل و به تفکیک همه هلدینگ ها مشخص شد و تا ریال آخر این مطالبات وصول میشود. بدهکاران اقدام نکنند آنها را با نام افشاء و اقدامات قضایی شدید علیه آنها انجام خواهد شد.