حوالی ساعت ۱۴ امروز با دستور مقام قضایی محمدعلی نجفی برای بازسازی صحنه قتل به برج آرمیتا در شهرک غرب تهران آورده شد.

به گزارش خبرگزاری موج، صحنه قتل میترا استاد امروز از سوی محمد علی نجفی شهردار سابق تهران در محل حادثه بازسازی شد.

با دستور مقام قضایی محمدعلی نجفی که متهم به قتل میترا استاد، همسر دوم خود است حوالی ساعت ۱۴ امروز برای بازسازی صحنه قتل به برج آرمیتا در شهرک غرب تهران آورده شد.

تیم هایی از پلیس آگاهی و دادسرا، محمدعلی نجفی را همراهی می کردند، اما اجازه ورود خبرنگاران به این ساختمان داده نشد.

محمدعلی نجفی از پارکینگ این برج مسکونی برای بازسازی صحنه جرم وارد شد و حدد یک ساعت  بعد نیز ازهمین محل خارج شد.

میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران بود که ظهر روز هفتم خرداد خبر قتلش در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت و ساعاتی بعد نیز نجفی به قتل وی اعتراف کرد.