رئیس بخش معاینات روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی گفت: بنا به دستور دادستانی پرونده شخصیت برای محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی صابری ، رئیس بخش معاینات روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی  در این باره اظهار کرد: بنا به دستور دادستانی پرونده شخصیت برای محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران تشکیل شده است.

وی افزود: پرونده شخصیت بر اساس ماده ۲۰۳ آئین دادرسی کیفری برای متهمان جرایم درجه ۴ به بالا، تشکیل می‌شود.

صابری اضافه کرد: پرونده شخصیت اولیه تشکیل شده که بخشی از آن مصاحبه روانپزشکی بوده است، وضعیت روانی این فرد در حال حاضر بررسی شده است و اقدامات اولیه و مقدماتی انجام و پرونده تکمیل و به دادگاه ارسال شده است.