سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهر تهران از اختصاص 4 مسیر رایگان برای تردد راهپیمایان روز قدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهر تهران در اطلاعیه‌ای از اختصاص 4 مسیر رایگان برای تردد راهپیمایان روز قدس خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: تاکسیرانی شهر تهران برای تسهیل در تردد راهپیمایان یوم الله روز قدس تمهیدات لازم برای جابجایی آنان فراهم کرده است.

 در این راستا با در نظر گرفتن 40 دستگاه تاکسی ون در 4 مسیر به منظور جابجایی شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم الله روز قدس در محدوده میدان انقلاب بصورت رفت و برگشت و بصورت رایگان به خدمات رسانی می‌پردازند.

مسیرهای خدمت رسانی سازمان تاکسیرانی به شرح ذیل است:

مسیر شماره 1: تقاطع توحیدتا آزادی تا میدان انقلاب اسلامی

مسیر شماره 2: میدان حر تا میدان انقلاب اسلامی

مسیر شماره 3: ابتدای خیابان 16آذر (تقاطع بلوار کشاورز) تا خیابان انقلاب اسلامی

مسیر شماره 4: ابتدای خیابان وصال- بلوار کشاورز تا تقاطع وصال انقلاب