محمد علی نجفی با مراجعه به پلیس آگاهی و معرفی خود به قتل همسرش اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران اظهار کرد: لحظاتی قبل محمد علی نجفی ، شهردار سابق تهران به پلیس آگاهی تهران مراجعه کرده و خود را تسلیم مأموران کرد.

وی گفت: نجفی با اعتراف به قتل همسرش انگیزه خود را از ارتکاب جنایت، اختلافات خانوادگی مطرح کرده است.

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: دست‌نوشته‌ای از جانب نجفی کشف شده است که در آن به ارتکاب جنایت و همچنین علت و انگیزه خود اعتراف کرده است.