مدیرکل امور فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه فروش فراورده‌ای که شکل دارویی دارد، در عطاری ممنوع است، گفت: تهیه این فراورده‌ها تنها از داروخانه‌های مورد تائید سازمان غذا و دارو است.

به گزارش خبرگزاری موج، مهناز خانوی، مدیرکل امور فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه عطاری‌ها تنها اجازه فروش گیاهان دارویی بسته بندی و فله را دارند، گفت: اگر فراورده‌ای بسته بندی بوده و ادعای درمانی داشته باشد، مجاز به عرضه در عطاری‌ها نیست.

وی با تاکید بر اینکه فروش فراورده‌ای که شکل دارویی دارد، در عطاری ممنوع است، تصریح کرد: تهیه این فراورده‌ها تنها از داروخانه‌های مورد تائید سازمان غذا و دارو است.

 به گفته خانوی، سازمان غذا و دارو بر فعالیت داروخانه نظارت دارد و فراورده از نظر تاریخ، سلامت، مجوز، بررسی علمی قابل اعتماد هستند. بنابراین توصیه می‌کنیم مردم برای تهیه فراورده‌های سلامت محور به داروخانه‌ها مراجعه کنند.