بر اساس گفته های منابع آگاه، این مداح مشهور در حال حاضر بازداشت نشده است و به شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده و ممکن است تا پایان وقت امروز حکم بازداشت یا آزادی وی صادر شود.

به گزارش خبرگزاری موج، احد قدمی مداحی که در شب تولد امام حسن(ع) مطالب موهنی را مطرح کرده به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.

براساس گفته یک منبع آگاه در دادستانی تهران ، وی در حال حاضر بازداشت نشده است و به شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده و ممکن است تا پایان وقت امروز حکم بازداشت یا آزادی وی صادر شود.