عضو شورای شهر تهران گفت: اصلاح الگوی مصرف آب از سوی مردم و نهادهای عمومی امری اجتناب ناپذیر است و ما شاهد اهمال برخی از عوامل شهرداری تهران در مصرف آبهای زیرزمینی هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج، شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران در صد و چهل و سومین جلسه این شورا با اعلام این مطلب اظهار کرد: تذکر من مصرف بی رویه آب در برخی بخش های شهرداری تهران است.

وی ادامه داد: بارش‌های اخیر با توجه به مشکلاتی که در بخشی از کشور به وجود آورد اما در برخی مناطق کشور هم باعث شادمانی و نزول رحمت بود.

امانی گفت: در تهران سدهای موجود براساس پیش بینی‌ها در آخر خرداد به بیشترین حد آبگیری خود در سالهای اخیر خواهند رسید.

وی افزود: اگرچه وضعیت آبهای سطحی در کشور مطلوب گزارش می شود اما لازم است بدانیم که با وجود بارشهای اخیر هنوز هم سطح آبهای زیرزمینی خوب نیست.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ درصد آب شرب تهران از منابع زیرزمینی تأمین می شود و این در حالی است که ایران و مصر در وضعیت بحرانی از باب آبهای زیرزمینی به سر می برند.

امانی تصریح کرد: لذا اصلاح الگوی مصرف آب از سوی مردم و نهادهای عمومی امری اجتناب ناپذیر است.

وی گفت: ما شاهد اهمال برخی از عوامل شهرداری تهران در مصرف آب های زیرزمینی  هستیم.

امانی افزود: وضعیت آب آنقدر بحرانی هست که باید وضعیت مصرف آن حداقل در شهرداری تهران اصلاح شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در اجرای ماده ۷۳ قانون شوراها این تذکر را به مسؤولان شهری اعلام فرمایید.