رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: از مجموع 857 نفر مصدوم حوادث ویژه، 800 نفر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و 122 نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری موج، پیرحسین کولیوند،  رئیس سازمان اورژانس کشور با تشریح آمار حوادث یک هفته اخیر کشور گفت: طی هفته گذشته در مجموع 321 حادثه ویژه در سامانه مرکز مدیریت عملیات بحران (EOC) ثبت شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: طی هفته گذشته (از 28 الی 3 خردادماه) در مجموع 321 حادثه ویژه در سامانه مرکز مدیریت عملیات بحران (EOC) ثبت شد که در پی این حوادث 857 نفر مصدوم شدند.

کولیوند ادامه داد: از مجموع 857 نفر مصدوم  حوادث ویژه، 800 نفر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و 57 نفر در محل درمان شدند و نیز 122 نفر جان خود را از دست دادند.

وی اضافه کرد: از مجموع 321 حادثه ویژه ثبت شده طی هفته گذشته، 107 مورد حوادث ترافیکی که (معادل 33 درصد از کل حوادث ثبت شده) و 214 مورد حوادث غیرترافیکی (معادل 67 درصد از کل حوادث ثبت شده) بودند.

رئیس سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: طی هفته گذشته، 71 مصدوم طی 60 ماموریت، توسط اورژانس هوایی به مراکز درمانی انتقال یافتند.