محمد داوودی از سوی پیروز حناچی به سمت مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پیروز حناچی شهردار تهران طی حکمی محمد داوودی​ را به سمت مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری منصوب کرد.

در حکم داوودی آمده است:

«با بهره‌برداری از توان همکاران متعهد و تعامل سازنده با مدیران شهرداری، مجموعه سیاست‌ها و فعالیت‌ها و اقدامات حوزه تصدی خود را بر اساس برنامه‌های اعلام شده و با تأکید بر حفظ مصالح و شئونات شهرداری و سالم‌سازی محیط اداری، تنظیم و عمل کنید».