شریعتمداری گفت: مسیر شفاف سازی در تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نیز از طریق سامانه‌های شفافیت به تکامل خود رسیده است.

به گزارش خبرنگار رفاه خبرگزاری موج، پیش از ظهر امروز   نشست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی  با حضور محمد شریعتمداری با موضوع ادامه بررسی ضوابط سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و بررسی وتصویب اساسنامه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز برگزار شد . 
وزیرتعاون ، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جلسه قبل با ترکیب کلیه اعضا جلسه ای را تشکیل دادیم و درباره دو موضوع اساسی بحث و بررسی کردیم، ادامه داد: تعدادی از صندوق های بیمه ای حمایتی یا دارای اساسنامه قانونی نیستند و یا باید ساختار آنها مورد بازنگری و اصلاح شورای عالی قرار بگیرد که امروز در این نشست به این موارد پرداخته شد که 14 صندوق دارای شرایط مذکور هستند .

شریعتمداری در ادامه خاطر نشان کرد: اولین مورد صندوق حمایتی بازنشستگی آینده ساز بود که در جلسه مطرح و با پیشنهاد اعضا، اصلاحاتی در آیین نامه انجام و قرار شد در متن اساسنامه اعمال شود و با اجماع اعضا تقدیم شورای بالادستی شود.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار داشت: ترکیب ذخایر و نحوه بهره برداری از صندوق ها باید در شورای عالی رفاه بازنگری شود. بر همین اساس دستورالعملی را تهیه کردیم که صندوق ها باید آنرا اعمال و مکلف به اجرای آن شوند.به این معنا که ذخایر دریافتی از بیمه شدگان در نهایت باید به نحوی مدیریت و به توانایی و پایداری صندوق در ادامه مسیر تبدیل شود.

وی با بیان اینکه درباره این دستورالعمل نیز  بحث و بررسی و پیشنهادات اصلاحی مربوط به آن مطرح شد، عنوان کرد:یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در این بخش که از نظر رئیس جمهور نیز قابل پی گیری است، خروج صندوق ها از بنگاه داری است که این نکته از مهمترین مفاد ابلاغی به تمام صندوق ها خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در این جلسه با توجه به نقش اجتماعی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، سازمان ها و نهادهای حمایتی گزارشی از خدمت رسانی به مناطق سیل زده ارائه کردند که از مهمترین تاکیدات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی پرفروغ نگه داشتن چراغ خدمات حمایتی به مردم آسیب دیده از  سیل  بود و بازسازی اجتماعی از بازسازی فیزیکی مناطق آسیب دیده از سیل مهم تر است و ضرورت تامین اعتبارات مورد نیاز برای ادامه امدادرسانی نیز مورد تاکید اعضای شورا بود. 

شریعتمداری در خصوص اقداماتی که در زمینه شفافیت و مقابله با فساد اداری در وزات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته گفت: شفافیت اقداماتی انجام شده و گام‌هایی دیگر در حال انجام است؛ مسیر شفاف سازی در تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نیز از طریق سامانه‌های شفافیت به تکامل خود رسیده است.

وی درباره منع فعالیت دوشغلهها در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: پس از تصویب این موضوع در مرجع قانون گذاری، روند حرکت مدیرانی که در دو شغل مشغول بودند برای استعفا از یک شغل شروع شد و عده ای هم خودشان این کار را انجام دادند، ما نیز فشار مضاعفی را وارد کردیم و در آخرین مرحله، 38 چند شغله با اعلام استعفا از کارشان جدا شدند.

وزیر کار در ادامه افزود: طبق گزارش سازمان های ذیربط در این حوزه، دوشغله دیگری مشغول به کار نیستند. اما اگر خلاف این گزارش ثابت شود، افراد دو شغله از هر دو شغل عزل می‌شوند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره دریافت های مازاد بر مصوبات قانونی نیز گفت: افراد متخلف مکلف به بازگرداندن این دریافتی‌ها هستند. در صورتی که اینکار را نکنند به مراجع قضایی ارجاع می شود تا پولی از بیت المال رفته را پس بدهند.