معاون امور اقتصادی وزارت تعاون گفت: شفافیت برای بالانس کردن فشارهای سیاسی اهمیت زیادی دارد چرا که هر چه قدرت شفافیت بیشتر باشد، قدرت مقاومت در برابر این فشارها بیشتر می شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، چهارمین نشست شفافیت و سیاستگذاری عمومی، پیش از ظهر امروز در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

علی سرزعیم، در این نشست با اشاره به اینکه تصوری در کشور وجود دارد که مساله کشور ما و توسعه نیافتگی آن به دلیل فساد بوده است، تصریح کرد: همه می گویند اگر فساد نبود ما می توانستیم رشد کنیم. این موضوع در افکار عمومی و حتی در ذهن نخبگان هم بسیار فراوان است. حتی آنها می گویند مساله اصلی در کشور ناشی از فساد است. فکر می کنم تصور غلطی است که مساله را صرفا فساد بدانیم.

معاون اموراقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: در عرصه تکنولوژی مشاهده می کنیم که دنیا در حال پیشرفت است و باید باور کنیم که حکمرانی هم تغییر و هم  پیشرفت کرده است.

وی با ذکر مثالی یاد آور شد : یکی از شاخص های حکمرانی شفافیت است. اگر 40 سال پیش به اروپا سفر می کردیم آنها هم درک خوبی از شفافیت نداشتند ولی در طول زمان یاد گرفتند، شفافیت صرفاً عرضه اطلاعات نیست بلکه  دسترسی ساده به اطلاعات است. اما قابل فهم کردن اطلاعات حائز اهمیت است.

سرزعیم با تصریح بر این نکته که افراد شیوه های جدید برای مخفی کردن اطلاعات دارند که ما باید شیوه های جدید تری برای مقابله با آنها پیدا کنیم، افزود:در دانش اختصاصی حرف ما این است که همیشه گروه های ذی نفع وجود دارند و یک عده ای منافع متمرکز دارند، اینها سازماندهی می شوند و منافع خود را دنبال می کنند و در مقابل، چون عده ای  هستند که  منافع شان کم است، اندازه ای ندارند تا دنبال کنند. همیشه گروه های ذی نفع وجود دارند و خواسته های خود را جلو می برند.چون سازمان دهی می شوند قدرتشان زیاد می شود و فشار می توانند وارد کنند. یک راه برای اینکه تا حدی آن را خنثی کنیم شفافیت است. یعنی ما بتوانیم افکار عمومی را بسیج کنیم که منافع شما در گرو این تصمیمات است، آیا شما راضی هستید به سمت خاصی سوق پیدا کند یا خیر؟

وی اضاافه کرد: یکی دیگر از مواردی که نیازمند شفافیت هستیم  و کمتر به آن توجه می شود این است که اگر اطلاعات منتشر و شفاف شود، افراد جدید هر زمان آن را مشاهده کنند، ایده های جدید دریافت می کنند .اگرخودمان را در معرض افکار عمومی قرار دهیم، از حجم ایده های بیشتری می توانیم استفاده کنیم. شاید در نگاه اول کم اهمیت به نظر بیاید. در جهانی که روز به روز دانش بنیان تر می شود و ایده ها اهمیت بیشتری پیدا می کنند، این نکته بسیار مهم است.

معاون وزیر کار با تاکید این نکته که شفافیت برای بالانس کردن فشارهای سیاسی هم اهمیت دارد ادامه داد:هر چه قدرت شفافیت بیشتر باشد و مردم ببینند تصمیمات به کدام سمت و سو است، قدرت مقاومت برای این فشارها بیشتر می شود. درست است که شفافیت قدرت مانور تصمیم گیر را کم می کند اما از سوی دیگر کمک می کند تا قدرت مقاومت بیشتر شود.

وی در ادامه یاد آور شد: نکته دیگر که شاید بد نباشد به آن اشاره شود این است که شفافیت صرفاً عرضه اطلاعات نیست. بلکه دسترسی ساده به اطلاعات هم مهم است، آن هم اطلاعاتی که قابل فهم باشد.

سرزعیم با بیان اینکه لزوم وجود اصول سرمایه گذاری حائز اهمیت است، تصریح کرد: به عنوان مثال صندوق های بازنشستگی حتماً باید یک چارچوب سرمایه گذاری به صورت مدون داشته باشند و این چارچوب بیاد علنی منتشر شود و همه بیمه پردازها بدانند قرار است با پولشان کجا سرمایه گذاری کنند. چرا که این موضوع برای حساب کشی کردن و در فرآیند شفاف سازی تصمیمات، کمک می کند تا بتوانیم مقایسه کنیم که آیا این تصمیم برای فلان کار اقتصادی با اصول سرمایه گذاری درست است یا خیر؟