در ساعت ۱۲و ۱۸ دقیقه و ۱۸ ثانیه امروز شنبه ۲۸ اردیبهشت، زلزله‌ای به بزرگای ۴.۷ در خانه زنیان استان فارس به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، شهر خانه زنیان واقع در استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۷ ریشتر لرزید.

 در ساعت ۱۲و ۱۸ دقیقه و ۱۸ ثانیه امروز شنبه ۲۸ اردیبهشت، زلزله‌ای به بزرگای ۴.۷ در خانه زنیان استان فارس به ثبت رسید. این زمین‌لرزه‌ در عمق ۱۰ کیلومتری بوده است.

کانون رومرکز این زمین‌لرزه در ۱۸ کیلومتری خانه زنیان، ۳۰ کیلومتری نودان و ۳۷ کیلومتری کازرون استان فارس گزارش شد.