تعداد اعضای شورایاری‌ها از ۷ نفر به ۹ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج سید حسن رسولی،  خزانه دار شورای شهر تهران در صد و چهل و یکمین جلسه شورای شهر، پیشنهاد افزایش تعداد اعضای شورایاری‌ها را ارائه کرد.

وی در خصوص چرایی پیشنهاد افزایش تعداد اعضای شورایاری‌ها، گفت: به نظر ما اگر تعداد اعضای شورایاری‌ها ۷ عضو بماند نمی‌توانیم یک ترکیب متنوع داشته باشیم.

رسولی گفت: در برخی از محلات ۱۳۰ و چند گانه تهران شاهدیم که تعداد اعضای شورایاری‌ها که از یک نهاد خاص هستند، بیشتر است.

وی افزود: فراگیری و شمول بیشتر شورایاری‌ها و همچنین تنوع انتخاب‌ها یکی از دلایل این پیشنهاد است.

هیچ کدام از اعضای شورای شهر تهران با این بند مخالفتی نکردند و این بند با تعداد ۱۲ رأی موافق به تصویب رسید.