اوقات شرعی به افق تهران شنبه 4 خرداد 98 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اوقات شرعی به افق تهران شنبه 4 خرداد 98 ( روز نوزدهم ماه رمضان)  اعلام شد.

اذان صبح به افق ساعت 4:12 دقیقه

طلوع آفتاب ساعت 5:53 دقیقه 

اذان ظهر ساعت 13:01 دقیقه 

غروب آفتاب ساعت 20:10 دقیقه

اذان مغرب ساعت 20:30 دقیقه

نیمه شب  ساعت 00:11 دقیق