اوقات شرعی به افق تهران چهارشنبه 1 خرداد 98 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اوقات شرعی به افق تهران چهارشنبه 1 خرداد 98 ( روز شانزدهم ماه رمضان) اعلام شد.

اذان صبح به افق ساعت 4:14 دقیقه

طلوع آفتاب ساعت 5:55 دقیقه 

اذان ظهر ساعت 13:01 دقیقه 

غروب آفتاب ساعت 20:08 دقیقه

اذان مغرب ساعت 20:28 دقیقه

نیمه شب  ساعت 00:11 دقیقه