اوقات شرعی به افق تهران چهار شنبه 25 اردیبهشت 98 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اوقات شرعی به افق تهران چهار شنبه 25 اردیبهشت 98 اعلام شد.

اذان صبح به افق ساعت 4:19 دقیقه

طلوع آفتاب ساعت 5:59 دقیقه 

اذان صبح ساعت 13:00 دقیقه 

غروب آفتاب ساعت 20:02 دقیقه

اذان مغرب ساعت 20:21 دقیقه