عضو شورای شهر گفت: می‌توانیم نمادهای صلح را در پارک داشته باشیم و این پارک به عبارتی ندای صلح‌طلبی ایرانی باشد ولی تغییر نام پارک‌شهر به پارک صلح صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدجواد حق‌شناس ، عضو شورای شهر تهران در حاشیه جلسه یکصد و چهلمین شورای شهر تهران در ارتباط با تغییر نام پارک شهر گفت: پارک‌شهر یکی از شناسه‌ترین وارزشمندترین پارک‌های پایتخت است و هیچ عقل سلیمی اجازه نمی‌‌دهد که نام جدیدی برای این پارک نامگذاری شود.

وی افزود: به شدت با نام کنونی پارک موافقم و خاطرات زیادی از کودکی در این پارک دارم. 

حق‌شناس با اشاره به اینکه برخی از مباحث مطرح شده مبنی بر تغییر نام پارک‌شهر در فضای مجازی بر این مسأله دامن زده و شائبه ایجاد کرده است، گفت: موزه صلح در این پارک یک موزه جهانی است و کارکرد این پارک می‌تواند صلح باشد. 

این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: می‌توانیم نمادهای صلح را در پارک داشته باشیم و این پارک به عبارتی ندای صلح‌طلبی ایرانی باشد ولی تغییر نام پارک‌شهر به پارک صلح صحت ندارد.