رئیس کمیسیون حمل و نقل شهر تهران گفت: به نظر شخص بنده افزایش ۲۳ درصدی نرخ کرایه تاکسی زیاد نیست و راننده‌های تاکسی با توجه به تورم نسبت به این مسئله راضی نیستند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شهر تهران در حاشیه یکصد و چهلمین جلسه شورای شهر تهران در رابطه با نرخ کرایه‌های تاکسی گفت:‌ در سال جاری متوسط کرایه‌های تاکسی ۲۳ درصد افزایش یافته و این در حالی است که تاکسی‌ها از هیچ یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند. 

وی افزود: دولت در مترو و اتوبوس باید یارانه پرداخت کند و به همین دلیل برخی از یارانه‌ها را پرداخت کردند. 

وی افزود: به نظر شخص بنده افزایش ۲۳ درصدی نرخ کرایه تاکسی زیاد نیست و راننده‌های تاکسی با توجه به تورم نسبت به این مسئله راضی نیستند. 

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران اظهار داشت: برچسب نرخ کرایه تاکسی تا ۲۳ درصد لحاظ شده و اگر بیش از این دریافت شود تخلف است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ کرایه تاکسی به تأیید دولت رسیده و تعرفه کمتر از ۲۳ درصد دریافت می‌شود.