اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده فردا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از قوه قضائیه ، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده فردا (22 اردیبهشت) برگزار می‌شود.

 جلسات علنی دادگاه پرونده موسوم به شرکت پدیده در قالب دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور از تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه در مشهد برگزار خواهد شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ، روز ۱۴ اردیبهشت ماه در این باره گفت: پرونده موسوم به پدیده دارای سه متهم اصلی و تعداد زیادی متهم دیگر است که برای رسیدگی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی ارسال شد.