قائم مقام وزیر آموزش و پرورش گفت: برای رعایت حال دانش آموزان در ایام ماه رمضان، در روزهای باقی مانده ساعت آموزشی مدارس در هر زنگ درسی ۱۰ دقیقه کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری موج، امیرعلی نعمت الهی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش درباره زمان وضعیت فعالیت مدارس در ماه رمضان گفت: برای رعایت حال دانش آموزان در ایام ماه رمضان، در روزهای باقی مانده ساعت آموزشی مدارس در هر زنگ درسی ۱۰ دقیقه کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: با توجه به این کاهش ساعت آموزشی، به ساعت تفریح دانش‌آموزان از افزوده می‌شود و مدیران همه مقاطع تحصیلی موظف به انجام این تغییر هستند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مدارس موظف هستند تا این تغییر را تا پایان سال تحصیلی جاری رعایت کنند.

نعمت الهی با بیان اینکه ساعت شروع و پایان مدارس تغییر نمی‌کند، اظهار کرد: کماکان ساعات کار مدارس مانند گذشته است و همه ساعات در نظر گرفته هم برقرار است و به هیچ وجه تغییری در آن نداریم.