بازنشستگان و موظفین تحت پوشش این صندوق تا ساعت 24 روز سه شنبه 17 اردیبهشت ماه مهلت دارند با مراجعه به سایت صندوق به نشانی cspf.ir نسبت به ثبت نام وام 20 میلیون تومانی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، مهلت ثبت نام اینترنتی وام 20 میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان امروز (سه شنبه 17 اردیبهشت) به پایان می رسد.

 براین اساس، بازنشستگان و موظفین (همسر بازنشستگان) تحت پوشش این صندوق تا ساعت 24 روز سه شنبه 17 اردیبهشت ماه مهلت دارند با مراجعه به سایت صندوق به نشانی cspf.ir نسبت به ثبت نام وام 20 میلیون تومانی با کارمزد 8 درصد برای فرزند خود که عقد نامه آنها صرفا در سال 1397 صادر شده باشد، اقدام کنند.

لازم به ذکر است که برای ثبت نام وام 20 میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری، بارگذاری ۴ ‌صفحه اول عقدنامه مربوط به سال ۱۳۹۷ و تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی بازنشسته (همسر بازنشسته) و فرزند (شامل زوج و زوجه) در سامانه ثبت نام اینترنتی وام ، مورد نیاز است.

بازگشت این وام طی 60 ماه با کارمزد 8 درصد است که ماهانه حدود 400 هزار تومان خواهد بود.