مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان گفت: ۶۵۰ تخته پتوی خارجی به نفع دولت ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مرتضی ممیزی، مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان درباره جزئیات این خبر گفت: در کشف مهم صورت گرفته در زنجان، تعداد ۶۵۰ تخته پتوی خارجی از یک دستگاه خودروی وانت نیسان کشف و در این رابطه یک نفر به عنوان متهم به شعبه پنجم این اداره کل معرفی شد.

وی تصریح کرد: پس از برگزاری جلسات رسیدگی و احراز قاچاق بودن محموله، شعبه مربوطه عامل قاچاق را به ضبط پتوهای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت ۷۴۵ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

وی افزود: با اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده در شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و در نهایت مفاد حکم صادره عیناً تأیید و قطعی شد.