نویسنده متهم به تجاوز به دختران جوان به اعدام محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج، نویسنده متهم به تجاوز به دختران جوان که حکم اعدامش به خاطر نقص در تحقیقات از سوی دیوان عالی کشور  نقض شده بود، مجددا از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

 متهم این پرونده که مردی ۵۷ ساله است، قبلاً از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام زنای به عنف به اعدام محکوم شده بود که پرونده با اعتراض متهم به رأی صادره به دیوان عالی کشور ارسال شد.

شعبه دیوان عالی کشور در بررسی‌های خود، به تحقیقات صورت گرفته در پرونده ایراد گرفت و آن را برای رفع نواقص و محاکمه مجدد متهم به دادگاه بازگرداند.

پس از رفع نواقص مورد نظر دیوان عالی کشور از سوی دادسرا، متهم مجدداً در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و دوباره به اعدام محکوم شد.

در صورتی که متهم مجدداً به حکم صادره اعتراض و دیوان عالی کشور حکم را تایید کند، رأی صادره قطعی شده و اجرا می‌شود، اما اگر دیوان دوباره به تحقیقات ایراد بگیرد، پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال می‌شود.

اگر در شعبه هم عرض نیز، برای متهم پرونده حکم اعدام صادر شود، با توجه به اینکه رای صادره اصراری محسوب می‌شود، پرونده مجددا به شعبه دیگری از دیوان عالی کشور برای رسیدگی ارسال خواهد شد و دیوان در این خصوص رأی اصراری صادر می‌کند.