لایحه کلیات ساماندهی مراکز آموزشی شهرداری تهران با 11 رأی موافق و 7 رأی مخالف به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، اعضای شورای شهر تهران کلیات گزارش کمیسیون برنامه و بودجه این شورا را مبنی بر ساماندهی مراکز آموزشی شهرداری تهران را به رأی گذاشتند.

لایحه کلیات ساماندهی مراکز آموزشی شهرداری تهران با 11 رأی موافق و 7 رأی مخالف به تصویب رسید.

گفتنی است، بر اساس تصویب این لایحه تعداد مراکز آموزشی شهرداری تهران کاهش می‌یابد.