وزیر بهداشت اظهار داشت: امروز کمبود دارو نسبت به روز مشابه سال قبل، به مراتب کمتر است و تا پایان سال، نیازهای دارویی و تجهیزاتی کشور تامین شده است و چیزی به نام کمبود دارو نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید نمکی ،  وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از مرکز تروما و سوختگی اردبیل، اظهار کرد: حتی ایرانی‌های خارج از کشور نیز نتوانستند در سیل اخیر به مردم کشور کمک کنند و با این گرفتاری ها، تلاش کردیم که دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور را تامین کنیم. 

وی اظهار داشت: امروز کمبود دارو نسبت به روز مشابه سال قبل، به مراتب کمتر است و تا پایان سال، نیازهای دارویی و تجهیزاتی کشور تامین شده است و چیزی به نام کمبود دارو نخواهیم داشت.

وی درخصوص فروش لوازم آرایشی و بهداشتی در داروخانه ها، گفت: نباید بخش آرایشی بهداشتی در داروخانه بر بخش عرضه دارو، غلبه کند و کار اصلی داروخانه ها باید عرضه دارو باشد. البته از دوران گذشته در کنار دارو نیز چندین قفسه به فروش لوازم آرایشی و بهداشتی اختصاص داشته است.

وزیر بهداشت تاکید کرد: نباید به دلیل سود بیش از حدی که ممکن است بخش آرایشی بهداشتی نسبت به دارو داشته باشد، مدیریت داروخانه‌ها به سمت عرضه لوازم بهداشتی آرایشی حرکت کند.