معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: از زاویه توانمندی و ظرفیت های فوق العاده به زنان سرپرست خانوار نگاه می کنیم و با رویکرد توسعه ای و حمایت هایی که روز به روز بیشتر می شود، می توانیم اشتغال پایدار برای آنان ایجاد کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مراسم امضای  تفاهم نامه که صبح امروز (14 اردیبهشت) در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی  برگزار شد، اظهار کرد:  ما به دنبال رویکرد نتیجه محور هستیم و می خواهیم افراد در انتهای کار به مشاغل شرافتمندانه و پایدار دست پیدا کرده و کارآفرینی کنند، در طرح پایلوت این پروژه نیز امروز چند نفر مشغول کار هستند و کسب و کار خانگی آنها پایدار شده است که برای ما ارززشمند است.

وی افزود: طی ماده ۸۰ سیاست های اختصاصی، دکتر روحانی به ما تکلیف کرده و از ابتدای دولت دوازدهم ستادی تهیه شد که برنامه اقدام مشترک برای آن تدوین شده که در صورت تصویب، تکلیف دستگاه‌ها در خصوص زنان سرپرست خانوار مشخص می شود.

ابتکار اضافه کرد: این آمادگی برای تجمیع اطلاعات وجود دارد تا تکالیف همه دستگاهها روشن و تقسیم کار انجام شود تا زنان سرپرست خانوار حمایت شوند.

وی ادامه داد: از زاویه توانمندی و ظرفیت های فوق العاده به زنان سرپرست خانوار نگاه می کنیم و با رویکرد توسعه ای و حمایت هایی که روز به روز بیشتر می شود، می توانیم اشتغال پایدار برای آنان ایجاد کنیم.

ابتکار گفت: زنان ۷۵ درصد صنایع دستی ایران را تولید می کنند که از نظر زیبایی شناختی، ایران در دنیا زبانزد است همچنین ۴۰ درصد فرآورده های کشاورزی توسط زنان تولید می شود و ۸۰ درصد از فرش ایران را زنان تولید می کنند که در صادرات ایران اهمیت ویژه دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: سهم زنان در حوزه ملی جدی است و باید در شرایط جنگ اقتصادی و روانی آمریکا از زنان حمایت کنیم و امیدواریم مشارکت بخش خصوصی و بانک ها را هم داشته باشیم.