صبح امروز یک فرد در خط ۴ متروی تهران خودکشی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، صبح امروز (11 اردیبهشت 98) فردی در خط ۴ متروی تهران خودکشی کرد.

به همین دلیل فعالیت مترو در خط ۴ به سمت ارم سبز متوقف شده است.