3 نفر از حادثه‌دید گان ریزش تونل آزاده راه تهران- شمال به دلیل شدت حادثه فوت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، شجاع میرزائیان، مسؤول هماهنگی پروژه آزادراه تهران-شمال از فوت 3 نفر در حادثه انفجار در تونل آزادراه تهران - شمال خبر داد.

هم چنین پنج مصدوم دیگر این حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند و به دلیل شدت حادثه مصدومان هم وضعیت مناسبی ندارند.

سخنگوی اورژانس مازندران فوت 3 نفر در این حادثه را تایید کرد.