حسین نحوی‌نژاد استعفای خود را از سمت معاونت امور توانبخشی تقدیم رئیس سازمان بهزیستی کرد و با موافقت قبادی‌دانا مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری موج، روز گذشته (9 اردیبهشت)  حسین نحوی‌نژاد معاون امور توانبخشی بهزیستی که به امور مربوط به مددجویان این سازمان که شامل جامعه معلولان تحت پوشش می‌شده، استعفا داده است.

وی استعفای خود را از سمت معاونت امور توانبخشی تقدیم رئیس سازمان بهزیستی کرد و با موافقت قبادی‌دانا مواجه شد.

پس از قبول استعفا، محمد نفریه به عنوان سرپرست معاونت امور توانبخشی منصوب شد این در حالی است که وی پیش از این در حوزه مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی و مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مدیریت سازمان بهزیستی منصوب شده بود.