مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: در ۲ پرونده تقلب در حوزه دامپزشکی، متخلفین به مجموع ۱۳۰۰ میلیون جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، رضا محمدی،  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان در خصوص ۲ پرونده تقلب در حوزه دامپزشکی گفت: با گزارش سازمان دامپزشکی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در مورد خرید و فروش کالا برخلاف ضوابط و مقررات (تقلب در کسب) و عرضه و نگهداری داروهای دامی تاریخ مصرف گذشته و الصاق برچسب جعلی بر روی داروها ، شعبه رسیدگی کننده به بررسی موضوع پرداخت و پس از احراز تخلف حکم به پرداخت ۹۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و ممهور کردن پروانه به مهر تخلف مرتبه اول محکوم شد.

وی افزود: مدیرعامل یک شرکت نیز به دلیل خرید و فروش داروهای دامی، دامپزشکی و واکسن برخلاف ضوابط و مقررات و تقلب پس از احراز تخلف به پرداخت ۴۱۶ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.