سخنگوی شورای شهر تهران گفت: موضوع بازداشت یکی از کارکنان منطقه ربطی به تغییر شهردار آن منطقه ندارد. بر اساس گزارشی که به شورا رسیده این موضوع به هفت ماه قبل برمی‌گردد و گویا حراست شهرداری به دنبال این موضوع بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، علی اعطا ،  سخنگوی شورای شهر تهران در نخستین نشست خبری خود در سال جدید با اشاره به دو اتفاق مهمی که در ابتدای سال افتاد، اظهار کرد: خطر سیل در تهران جدی بود که با اقدامات خوب مدیریت شهری این خطر در تهران رفع شد.

وی همچنین از شهرداری بابت نوروزگاه ها و فستیوال‌های فرهنگی و هنری تشکر کرد.

اعطا با اشاره به برگزاری اولین نشست راهبردی انتخابات شورایاریها گفت: برگزاری این انتخابات در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص بازداشت یکی از معاونین مناطق و برکناری شهردار آن منطقه گفت: موضوع بازداشت یکی از کارکنان منطقه ربطی به تغییر شهردار آن منطقه ندارد. بر اساس گزارشی که به شورا رسیده این موضوع به هفت ماه قبل برمی‌گردد و گویا حراست شهرداری به دنبال این موضوع بوده است.

وی تاکید کرد: این موضوع از سوی شهرداری نیز دنبال می شده اما تغییر شهردار آن منطقه مربوط به تغییراتی است که شهردار تهران اعمال کرده است.

اعطا در خصوص جابجایی معاون یکی از مناطق شهرداری توضیح داد: شبهاتی در خصوص عملکرد وی مطرح بود که قبل از اینکه شورا به این موضوع ورود کند شهرداری حساسیت‌های لازم را به خرج داد و این مدیر تغییر کرد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌های مردمی در سطح مناطق موارد مشابه وجود دارد، گفت: شورا به طور جدی بر این موارد نظارت و پیگیری می‌کند و شهرداری نیز این گزارشات را مورد توجه قرار داده و در برخی مواقع زودتر از تذکر شورا تغییرات لازم را انجام می‌دهد.

وی همچنین در خصوص نحوه پاسخگویی اعضا به رسانه‌ها و مواضع متفاوت گفت: موضع کلی شورا نسبت به مسائل از طریق رئیس و سخنگوی شورا اعلام خواهد شد اما هر عضو نظرات فردی خود را دارد که آن را به رسانه‌ها اعلام می‌کند.