آزمون زبان عمومی وزارت بهداشت که قرار بود ۲۹ فروردین ماه برگزار شود، به ۱۲ اردیبهشت ماه موکول شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، آزمون زبان عمومی وزارت بهداشت (MHLE) به دلیل رعایت شرایط هموطنان آسیب دیده از سیل، پنجاه و دومین دوره آزمون که قرار بود ۲۹ فروردین ماه برگزار شود، به ۱۲ اردیبهشت ماه موکول شده است.

 با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران امکان برگزاری آزمون الکترونیک را در تاریخ جدید ندارد، لازم است بیش از نیمی از داوطلبانی که حوزه «تهران- کامپیوتری» را انتخاب کرده‌اند، آن را به «تهران-کاغذی» تغییر دهند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرده است، با توجه به اینکه این اقدام فقط به منظور تسهیل امور برای هموطنان ساکن استان‌های سیل زده انجام شده است، از داوطلبان درخواست می‌شود به پیوند Edit Registration Form در سایت مرکز سنجش مراجعه کنند و حوزه آزمون تهران را از کامپیوتری به کاغذی تغییر دهند.

 محتوای علمی، ضوابط و زمان هر دو روش الکترونیک و کاغذی، یکسان است و سایت این مرکز تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت هم زمان با ثبت نام، برای ویرایش فرم ثبت نام نیز باز خواهد بود.

مرکز سنجش آموزش پزشکی ضمن سپاس و قدردانی از یاری و همدلی داوطلبانی که در این اقدام نوع دوستانه با این مرکز همکاری می‌کنند، اعلام کرده است که در صورت کاهش نیافتن تعداد متقاضیان حوزه «تهران- کامپیوتری» تا پایان مهلت بالا، مرکز سنجش آموزش پزشکی به ناچار و به صورت تصادفی (Random)، آزمون تعدادی از داوطلبان را از کامپیوتری به کاغذی تغییر خواهد داد.