صبح امروز دادگاه حسین فریدون در مجتمع قضایی کارکنان دولت و به صورت غیرعلنی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دادگاه حسین فریدون ، به ریاست قاضی عالیشاه  در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت و به صورت غیر علنی برگزار شد.

فریدون در ۵ تیرماه ۹۶ به دلیل اتهامات مالی بازداشت و پس از انتقال به بیمارستان یک روز بعد با قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.