حکم پنجمین بخشدار زن در استان تهران توسط استاندار تهران صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، ملیحه باقری با حکم انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران به عنوان بخشدار گلستان منصوب شد.

گفتنی است هم اکنون سمت بخشداری بخش هایی از شهرستان های قدس، ملارد، بهارستان، اسلامشهر و ری را زنان بر عهده دارند.