همایش ملی کار امسال 12 اردیبهشت ماه با حضور مسولان کشوری برگزار خواهد شد و عمده ترین محورهای همایش موضوع آینده کار، چالش ها و نیز بحث استانداردهای بین المللی کار بویژه مقاوله نامه های بین المللی کار و نحوه الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه های بین المللی کار خواهد بود .

به گزارش خبرگزاری موج، در آستانه یکصدمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی ، از برپایی " همایش ملی کار " با موضوع  " آینده کار " خبر داد و گفت: همایش ملی کار امسال 12 اردیبهشت ماه با حضور مسولان کشوری برگزار شد و عمده ترین محورهای همایش نیز موضوع آینده کار، چالش ها و نیز بحث استانداردهای بین المللی کار بویژه مقاوله نامه های بین المللی کار و  نحوه الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه های بین المللی کار خواهد بود .

وی یادآور شد: همایش ملی کار امسال دارای 5 کمیته تخصصی شامل کمیته سده، کمیته آینده کار ، کمیته استانداردها ، کمیته رسانه و کمیته پشتیبانی خواهد بود و ریاست اجلاس امسال را " محمد شریعتمداری " وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عهده خواهد داشت .

معاون روابط کار افزود: در نشست های تخصصی کمیته های همایش ملی کار موضوعاتی مثل آینده کار و مقاوله نامه های بین المللی کار با حضور نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی و دولت به بحث گذاشته خواهد شد.

وی در ادامه افزود : دستاوردهای همایش ملی کار و گزارش کامل آن  در اجلاس آتی سازمان بین المللی کار که خردادماه امسال در ژنو برگزار شد ارایه گردید.

وی افزود: از آنجاییکه محور و دستور کار اجلاس امسال سازمان بین المللی کار، بحث " آینده کار" است، لذا  برگزاری همایش ملی کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز فرصت مغتنمی است تا دستاوردهای این اجلاس را در  کنفرانس بین المللی کار ارایه نماید.

شایان ذکر است که امسال همزمان با یکصدمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار  وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی، همایش ملی کار با مشارکت گروه های کارگری و کارفرمایی شد که محور همایش یاد شده برمبنای آینده کار و موضوعات مرتبط قرار داشت.