فعالان شهری معتقدند بعد از گذشت 5 ماه از تغییرات چارت اداری مجموعه محیط زیست شهر تهران هنوز مشخص نیست، چه طرح و برنامه هایی متناسب با این تغییرات در سطح مناطق شهر تهران صورت گرفته است. همچنین اداره کل محیط زیست شهر تهران در این باره اطلاع رسانی روشنی انجام نداده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، اوایل آبان ماه خبر با مضمون تغییرات چارت اداری مجموعه محیط زیست شهر تهران منتشر شد. صدرالدین علیپور مدیر کل اداره محیط زیست وتوسعه پایدار شهر تهران ضمن اعلام اینکه با مصوبه اداری شورای شهر تهران این تغییرات میسر شده است گفت : با مصوبه شورای اداری شهر تهران توانسته ایم مجموعه محیط زیست شهر تهران را به اداره کل تبدیل کنیم و با این اقدام امتداد سازمانی در مناطق 22 گانه میسر شد.

به گفته علیپور این اقدام گام مثبتی در جهت به کارگیری متخصصان حوزه در سطح مناطق خواهد شد.

گفتنی است فعالان شهری معتقدند با این وجود این تغییرات و بعد از گذشت 5 ماه، هنوز مشخص نیست چه طرح و برنامه هایی متناسب با این تغییرات سازمانی در سطح مناطق شهر تهران در حال انجام است. همچنین اداره کل محیط زیست شهر تهران تاکنون در اینباره  هیچگونه اطلاع رسانی انجام نداده است.

سارا علی پور کارشناس ارشد حوزه برنامه‌ریزی شهر درباره تغییرات چارت سازمانی ستاد مدیریت شهر تهران به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: ابتدا اینکه باید مشخص کنیم وظایف شهرداری تهران در حوزه محیط‌زیست در بستر شهر تهران تا چه حدودی در عمل قابل تحقق است و خود بدنه مدیریت شهری با این چارت سازمانی تا چه حدودی می‌تواند عملا به حل مشکلات کمک کند.

وی تاکید کرد: اگر این اختیارات و وظایف را روشن کنیم به‌ طریق‌ اولی می‌توانیم موضوع ضرورت امتداد سازمانی مجموعه محیط‌زیست در سطح مناطق را به‌ درستی تشریح کنیم.

این کارشناس با اشاره به اینکه در ارتباط با موضوعات محیط زیستی در مواردی نظیر جمع‌آوری پسماند و آلودگی هوا معاونت‌های مربوطه در شهر تهران وظایف مشخصی دارند گفت: ساختارهای موازی شهرداری تهران در حوزه محیط زیست که گاهی عملا به موازی کاری های مکرر تبدیل شده، خود همواره محل اشکال بوده است و مشکلات شهر تهران خصوصا مسئله محیط زیست را پیچیده تر کرده است.

این کارشناس با اشاره به اینکه تغییر ساختار یک مجموعه ستادی باید دلیل مشخص و دستاورد روشن عملیاتی داشته باشد یاد آور شد: بنابراین با در نظر گرفتن این شرایط مدیریت شهری، ساختار سازی و توسعه تشکیلات در سطح مناطق شهر تهران، زمانی معنا پیدا می‌کند که به حل مساله مشخصی منجر شود یا برنامه‌ریزی برای حل مساله مشخص در ارتباط با آن صورت گرفته‌ شده باشد که به نظرم دلایل و نتایج ساختار جدید حوزه محیط زیست در سطح مناطق  مبهم است.

این کارشناس شهری تاکید کرد: من معتقدم یا اطلاع‌رسانی درباره وظایف اختیارات این ساختار جدید در منطقه انجام‌ نشده است یا دلایل طرح توسعه و امتداد سازمانی این مجموعه در مرحله آزمون و خطا قرار دارد. به عبارت دیگر باید مشخص شود این امتداد سازمانی و تبدیل شدن یک مجموعه ستادی به اداره کل قرار است چه نقشی در بدنه شهرداری مناطق انجام دهد.

به گفته این کارشناس برنامه ریزی اگر مبنای این تغییرات حضور برنامه های عملیاتی و اجرایی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست شهر تهران بوده است چرا تاکنون نتایج عملی آن در سطح مناطق به شکل واضح دیده نشده است.

شایان ذکر است ضروری است اداره کل محیط زیست وتوسعه پایش شهر تهران در این باره اطلاع رسانی روشن تر و قابل قبول تری ارائه کند.